Про Фонд

Благодійний фонд «Богуслав» був створений для здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

Ми ставили собі за мету допомагати та залучати до меценатства всіх, хто має бажання.

Фонд був заснований у грудні 2007 року.

Засновник Фонду — Романенко Володимир Іванович.

Фонд поширює свою діяльність на територію Київської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей та Києва.

Основними формами здійснення Фондом благодійної діяльності є меценатство та спонсорство.

Основні завдання Фонду

 1. Утвердження гуманізму і милосердя.
 2. Сприяння духовному відродженню України та розвитку православної релігії.
 3. Сприяння розвитку культури, освіти та суспільної моралі.
 4. Пропагування ідей дбайливого ставлення до культурного надбання українського народу.

Основні напрямки діяльності Фонду

 1. Участь у відбудові та будівництві церков, храмів, каплиць, духовно-просвітницьких центрів; будівництві та утриманні будинків для людей похилого віку тощо;
 2. Реалізація програм національно-культурного розвитку, сприяння доступу всіх верств населення, в першу чергу малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
 3. Сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
 4. Участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
 5. Поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 6. Надання допомоги талановитій творчій молоді, студентам, учням;
 7. Надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури

Структура Фонду

Вищим органом управління Фонду є Загальні збори, які визначають перспективу розвитку та мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду.

Правління є виконавчим органом, який здійснює управління діяльністю Фонду в період між Загальними зборами. До складу Правління входять Голова та члени Правління.

Головою Правління був обраний Романенко Володимир Іванович.

Адміністративно-виконавчою особою, яка забезпечує поточну діяльність Фонду, є директор.

З метою контролю за цільовим використанням коштів та фінансово-господарською діяльністю Фонду обирається Наглядова рада Фонду.